EKOAB (Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezi)

Jean Monnet Kürsüsü Kapsamında Düzenlenen Etkinliklerimiz

Brüksel’e AB Destekli Araştırma Gezisi

21 Ekim 2016

EKOAB Müdürü Doç. Dr. Alexander Bürgin, Brüksel’de Avrupa Komisyonu ve Avrupa Parlementosu’ndan, aralarında Parlamento Genel Sekreteri Klaus Welle’in (fotoğrafta) de bulunduğu, yetkililerle mülakatlar yaptı. Mülakat konuları Avrupa Komisyonu’nun yeniden düzenlenmesi, Enerji Birliği ve Türkiye-AB İlişkileri idi. Araştırma Gezisi, Bürgin’in AB tarafından finanse edilen ‘AB Yönetişiminde Zorluklar ve Kazanımlar’ başlıklı Jean Monnet Kürsü Başkanlığı Projesinin bir parçasıdır.

 

Alexander Bürgin Brüksel’deki Jean Monnet Konferansı’na Davet Edildi

17 Ekim 2016

EKOAB Müdürü Doç. Dr. Alexander Bürgin, Brüksel’de düzenlenen Jean Monnet Konferansı’na davet edildi. İki gün süren konferansta dünyanın her yerinden gelen akademisyenler, AB’nin barış, güvenlik, refah ve demokrasiyi destekleme rollerini tartıştılar. Konferansın bir diğer konusu da küresel yönetişimde akademinin rolü idi.

 

AB Çalışmaları Sertifika Programı

18 Eylül 2016

Jean Monnet Kürsü Başkanlığı etkinlikleri kapsamında, 2016-2017 Güz döneminde AB Çalışmaları Sertifika Programı faaliyete başlıyor. Program, üçüncü sınıf öğrencilerine açık ve AB üzerine bir giriş (PSIR 201 – AB’nin Tarihi ve Kurumları) üç de seçmeli uzmanlık dersini kapsıyor. Bu dersleri alıp az 2.00/4.00 ortalamayla tamamlayan öğrenciler Sertifika almaya hak kazanacaklar. Sertifika, anadal veya yan dal anlamına gelmemekte, bir lisans öğrencisinin ilgili alanda uzmanlığa sahip olduğunu göstermektedir.

Programa kaydolmak ve/veya daha fazla bilgi edinmek için Doç. Dr. Alexander Bürgin (alexander.burgin@ieu.edu.tr) ile iletişime geçebilirsiniz. 

 

Dış Politikada Zorluklar üzerine bir Jean Monnet Dersi

9 Aralık 2015

İstanbul Bilgi Üniversitesi Jean Monnet Kürsüsü Başkanı Senem Aydın-Düzgit, üniversitemizde “Dış Politikada Zorluklar: AB-Türkiye İşbirliğinin İmkânları Nelerdir?” başlıklı bir ders yaptı. Konuşmasında, Nathalie Tocci ile birlikte yazdığı yeni kitabındaki (Turkey and the European Union , Palgrave 2015) bulguları sundu. Konuk konuşmacı ile yapılan ders, EKOAB Müdürü Alexander Bürgin’in “AB Yönetişiminin Başarıları ve Zorlukları” başlıklı Jean Monnet Projesi çerçevesinde organize edildi. Bütçesi AB tarafından sağlanan seminere 50 civarında lisans ve lisansüstü öğrenci ile Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyeleri dinleyici olarak katıldı.

 

Alexander Bürgin Jean Monnet Projesini Sundu

3 Aralık 2015

EKOAB Müdürü Alexander Bürgin, kendisine Jean Monnet Kürsüsü’nü kazandıran projesi hakkında konuşmak üzere Ulusal Ajans Yükseköğretim Koordinatörlüğü’nün İstanbul'da düzenlediği AB Fonları Bilgilendirme Toplantısına davet edildi. Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinden 100 kadar katılımcı, çalıştay süresince  AB tarafından finanse edilen Ortak Yüksek Lisans Programları, Jean Monnet Projeleri, Modülleri ve Kürsüleri gibi projelere başvuru süreci hakkında bilgilendirildi.

 

Alexander Bürgin’in 15. Akademik Yıl Açılış Töreni Konuşması

7 Ekim 2015

EKOAB Müdürü Doç. Dr. Alexander Bürgin, İEÜ’nin 15. Akademik Yıl Açılış töreninde Avrupa Birliği’nin ve Türkiye-AB İlişkilerinin durumu hakkında yaptığı konuşmayla yılın ilk dersini verdi. Bürgin konuşmasında, AB’nin Türkiye’ye kazandırdıklarına ve AB-Türkiye işbirliğinin faydalarına değindi. Ayrıca, kendisine Jean Monnet Kürsü Başkanlığını kazandıran projesini de sunarak öğrencileri, AB üzerine açılan dersleri almaya teşvik etti. Konuşma metnine buradan ulaşılabilir.

 

 

Haberler