EKOAB (Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezi)

Projelerimiz


EKOAB Üyelerinin Avrupa Birliği ile ilişkili projeleri:
 
BAP Projesi: "Göç Konusunda Türkiye-AB İşbirliği"

Proje Koordinatörü: Yrd. Doç. Dr. Alexander Bürgin
Süre: Mayıs 2013 – Mayıs 2015

Proje Özeti:

Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne yasa dışı göçün en önemli geçiş yolu haline gelmesi nedeniyle AB, göç akışının yönetimi konusunda Türkiye ile işbirliğine büyük önem vermektedir. Yasa dışı göçmen sayısının giderek artması, Türkiye'nin de göç politikasını yenileme konusuna önem vermesine yol açmaktadır. Dolayısıyla göç konusunda Türkiye-AB işbirliği, bir kazan-kazan durumu yaratmaktadır. Bu araştırma projesinin amacı, böyle bir işbirliğini kolaylaştıran ve güçleştiren etmenleri ortaya koymaktır. Bu nedenle bu proje, politik ve teorik ilgisini bazı temel sorulara yöneltmiştir: Türkiye'nin AB üyeliğine bakışı, Türkiye vatandaşları için vize zorunluluğunun kalkması olasılığı, göç politikaları alanında Avrupa komisyonu ve üye devletler arasındaki kurumlararası güç dengesi, Türkiye'nin özelde göç politikasının, genelde ise kamu idaresinin Avrupalılaştırılması.BAP Projesi:  “Türkiye'nin AB'ye giriş süreci tersine dönebilir mi? 
Avrupa'daki Türkiye Karşıtlarının Stratejileri ve Türkiye'nin Üyelik Perspektifine Etkileri"


Proje Koordinatörü: Yrd. Doç. Dr. Alexander Bürgin
Süre: Mart 2010 – Eylül 2011
 
Proje Özeti:

Üye devletlerin farklı tercihlerine rağmen Türkiye'nin AB'ye üyelik müzakerelerinin başlatılması kararı, topluluk normlarının etkisine atfedilebilir. Bu normlar, Birliği, Avrupa ülkelerinden gelen başvuruları liberal demokrasinin standartları doğrultusunda değerlendirmeye zorlayarak devletlerarası etkileşimi mecbur kılarlar. Bu nedenle Türkiye'nin başvurusu, Kopenhag kriterleri ile uyumlu olması temelinde değerlendirilmek zorundadır. Türkiye'nin üyeliğine sosyo-ekonomik ve kültürel gerekçelerle karşı olan üye devletlerler, müzakerelerin başlatılması kararını meşru bir biçimde veto edemezler fakat retorik olarak da kıstırılmışlardır. Peki Türkiye'nin AB üyeliğine karşı olanlar bu normatif tuzağa nasıl tepki verdiler? Ve Türkiye'nin AB üyeliğine engel olma potansiyeline hala sahipler mi? Araştırma projesi ilk adımında, 2005 yılında alınan müzakereleri başlatma kararından sonraki kamusal söylemleri analiz etmektedir. İkinci adımda ise bu tür çerçeveleme stratejilerinin başarılı olup olmadığı incelenmektedir. Bu stratejilerin etki durumu iki düzeyde incelenmektedir: (1) Üyelik görüşmelerinin ilerleyişi, (2) AB üyeliğinin arzu edilirliği hakkında Türkiye'de üretilen söylem.

 

 

Haberler