EKOAB (Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezi)

Yayın Kurulu

EKOAB YAYIN KURULU ÜYELERİ

fbaskan1.gifProf. Dr. Filiz Başkan lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde tamamlayan Dr. Başkan, Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nden almıştır. Dr. Başkan, Eylül 2000 - Haziran 2001 tarihleri arasında İtalya’da European University Institute- Robert Schuman Center for Advanced Studies bünyesinde doktora sonrası çalışmalarını yürütmüştür. İslami cemaatler, İslamcı partiler, İslamcı sermaye ve aşırı sağ partiler hakkında çalışmalar yapan Dr. Başkan’ın ulusal ve uluslararası akademik dergilerde yayınlanan makaleleri ve ulusal ve uluslararası konferanslarda sunduğu bildiriler bulunmaktadır. Dr. Başkan, Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü ve İletişim ve Tasarım Bölümü’nde yarı-zamanlı dersler vermiştir. Haziran 1999- Eylül 2000 ve Ağustos 2001- Eylül 2005 tarihleri arasında Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde Öğretim üyesi olarak görev yapan Dr. Başkan Ekim 2006′dan beri İzmir Ekonomi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölüm başkanlığını yürütmektedir.

Işık GürleyenYrd. Doç. Dr. Işık Gürleyen 2006 yılından bu yana İzmir Ekonomi Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde ders vermektedir. Doktora derecesini Siena Üniversitesi’nde Karşılaştırmalı ve Avrupa Politikaları alanında 2005 yılında almıştır. Dr. Gürleyen’in doktora tezi, AB’nin aday ülkelerin demokrasilerinin değişmesinde oynadığı rolü, Türkiye’deki farklı aktörlerin (siyasi partiler, iktisadi çıkar grupları ve ordu) karşılaştırmalı bir incelemesi yoluyla ortaya koymaktadır. Dr. Gürleyen’in 1998′de Bilkent Üniversitesi ile 2001′de Siena Üniversitesi’nden olmak üzere iki yüksek lisans derecesi vardır ve lisans derecesini ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden almıştır. İlgi alanları rejim teorileri, demokratikleşme, devlet-toplum ilişkileri ve Türkiye-AB ilişkileridir.

iğdem kentmen.jpgDoç. Dr. Çiğdem Kentmen İstanbul Üniversitesi’nde Uluslararası İlişkiler Bölümünü bitirdi (1999). Yüksek lisans derecesini Bahçeşehir Üniversitesi’nde Avrupa Çalışmaları programında tamamlamıştır (2002). Doktorasını Columbia Missouri’de bulunan Missouri Üniversitesinde Siyaset Bilimi alanında (2007) tamamlamış ve yine aynı bölümden Avrupa Birliği Sertifikası almıştır. Doktorası sırasında Missouri Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü’nde uluslararası ilişkiler ve devlet sistemleri derslerini yürütmüştür (2002-2007). 2007′den beri görev aldığı İzmir Ekonomi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden 2008 yılında “Yardımcı Doçent” ünvanını aldı. Hakemli akademik dergilerde, ulusal ve uluslararası yayınevlerinden basılmış ya da basım aşamasında birçok yayını bulunmaktadır. 2009′da TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü’nü almıştır. 2003′ten günümüze çok sayıda uluslararası kongreye katılmış ve bildiriler sunmuştur. 2012 yılında "Doçent" ünvanını alan Kentmen, 2014 yılında da Türkiye Bilimler Akademisi Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülü'nü kazanmıştır.

 

 

Haberler