EKOAB (Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezi)

Hakkımızda

EKOAB’nin temel amacı, Avrupa Birliği hakkındaki bilgileri İzmir Ekonomi Üniversitesi içinde ve dışında yaygınlaştırmaktır. Merkezimiz, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine özel ilgi göstermektedir. Araştırma projeleri ekonomi, politika ve hukuk alanlarını içermektedir. EKOAB düzenli olarak seminerler ve çalıştaylar düzenleyerek uzmanları bir araya getirmekte, AB ile ilgili konularda fikir alışverişlerine ve ulusal ve uluslararası araştırma merkezleri, kuruluşlar, sivil toplum örgütleri ve devlet kurumları ile kurulacak ilişkilere ortam hazırlamaktadır.

Doç. Dr. Alexander BÜRGİN

Jean Monnet Kürsü Başkanı
EKOAB Müdürü

 

 

 

 

Haberler