EKOAB (Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezi)

Yönetim Kurulu

Alexander BürginYrd. Doç. Dr. Alexander Bürgin, 2009 yılından bu yana İzmir Ekononomi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde ders vermektedir. Akademik araştırmaları Avrupa Birliği Çalışmaları (özellikle AB-Türkiye ilişkileri) ve uluslararası göç konularına odaklanmıştır.  “Avrupa Birliği’nin Meşruiyeti: Avrupa Konvansiyonu’nda Müzakere Kaynağı olarak Normatif Standartlar” başlıklı doktora tezinde hükümetlerarası müzakerelerdeki normların etkisini incelemiştir. Doktora derecesini 2006 yılında Almanya’da  Mannheim Üniversitesi’nden alan Dr. Bürgin, Yüksek Lisans derecesini 2003 yılında Fransa’da Paris Siyaset Çalışmaları Enstitüsü’nden,  Siyaset Bilimi, Ekonomi ve Kamu Hukuku alanlarını da içeren Lisans derecesini ise 2000 yılında Almanya’da Heidelberg Üniversitesi’nden almıştır.


Filiz BaşkanProf. Dr. Filiz Başkan  lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde tamamlayan Dr. Başkan, Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nden almıştır. Dr. Başkan, Eylül 2000 - Haziran 2001 tarihleri arasında İtalya’da European University Institute- Robert Schuman Center for Advanced Studies bünyesinde doktora sonrası çalışmalarını yürütmüştür. İslami cemaatler, İslamcı partiler, İslamcı sermaye ve aşırı sağ partiler hakkında çalışmalar yapan Dr. Başkan’ın Middle Eastern Studies, Turkish Studies, Journal of Balkan and Near Eastern Studies, South European Society and Politics gibi uluslararası akademik dergilerde yayınlanan makaleleri ve ulusal ve uluslararası konferanslarda sunduğu bildiriler bulunmaktadır.


Çiğdem Kentmen Doç. Dr. Çiğdem Kentmen İstanbul Üniversitesi’nde Uluslararası İlişkiler Bölümünü bitirdi (1999). Yüksek lisans derecesini Bahçeşehir Üniversitesi’nde Avrupa Çalışmaları programında tamamlamıştır (2002). Doktorasını A.B.D.’de Missouri Üniversitesinde Siyaset Bilimi alanında (2007) tamamlamış ve yine aynı bölümden Avrupa Birliği Sertifikası almıştır. 2007′den beri görev aldığı İzmir Ekonomi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve AB Bölümünden 2008 yılında “Yardımcı Doçent” ünvanını aldı. European Union Politics, International Poiltical Science Review, Mülkiye Dergisi, South European Society & Politics ve Turkish Politics gibi birçok ulusal ve uluslararası akademik dergide yayınları bulunmaktadır. 2012 yılında "Doçent" ünvanını alan Kentmen, 2014 yılında da Türkiye Bilimler Akademisi Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülü'nü kazanmıştır.


Değer EryarYrd. Doç. Dr. Değer Eryar lisans derecesini Boğaziçi Üniversitesi’nden aldıktan sonra, doktorasını yine ekonomi alanında Massachusetts Üniversitesi Amherst’ten 2009 yılında elde etmiştir. Tezinde, finansal globalleşmenin Türkiye makroekonomisi ve oluşturulan politikalar üzerindeki  etkisini ekonometrik yöntemlerle  incelemiştir. Yrd. Doç. Dr. Eryar mikroekonomi, makroekonomi, uluslararası ekonomi ve siyasal iktisat dersleri vermiştir. İzmir Ekonomi Üniversitesi’ne başladıktan sonra yüksek lisans düzeyinde uluslararası makroekonomi ve Avrupa Birliği’nin siyasal iktisatı derslerini de vermeye devam etmektedir. Son dönem deki ilgi alanlarını sermaye hareketlerinin makroekonomik politikalar üzerindeki etkileri,  Avro bölgesindeki finansal kriz ve Türkiye’deki işgücü hareketliliğinin dinamikleri oluşturmaktadır.


Alexander BürginDr. Dragoş Mateescu, 2001 yılında Bükreş Üniversitesinde tamamladığı Siyaset Bilimi lisans eğitiminin ardından 2003 yılında 9 Eylül Üniversitesi Amerikan Çalışmaları programından, 2004’te ise İzmir Ekonomi Üniversitesi Avrupa Çalışmaları programından yüksek lisans dereceleri aldı. Doktora çalışmalarını yaptığı Nottingham Trent Üniversitesi’nden 2011 yılında mezun olan Dr. Mateescu, Avrupa Birliği’nin dış ilişkileri, milliyetçilik, uluslarüstü kurumlar ve azınlık politikaları üzerine dersler vermekte ve çalışmalar yapmaktadır.

 

 

Haberler