EKOAB (Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezi)

Projelerimiz


EKOAB Üyelerinin Avrupa Birliği ile ilişkili projeleri:

 

AB Tarafından finanse edilen Jean Monnet Kürsüsü Projesi ‘AB Yönetişiminde Zorluklar ve Kazanımlar’

Proje Koordinatörü: Doç. Dr. Alexander Bürgin

Süre: Eylül 2015-Ağustos 2018

Proje Özeti:

Proje, İzmir Ekonomi Üniversitesi’ndeki öğrencileri arasında AB’ye ve onun kazanımları üzerine farklı bir görüş kazandırmayı amaçlıyor. Bu amaçla, AB yönetişiminin karşılaştığı güncel zorluklara ve hem AB ve Türkiye için terörizm, göç yönetimi ya da sürdürülebilir kalkınma gibi konularda işbirliğinden doğacak potansiyel kazanımlara yönelik altı Jean Monnet Semineri organize edildi. Toplantılar, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nün AB ile ilişkili derslerinee entegre edildi fakat üniversitenin tüm öğrenci ve akademisyenlere de açık olacak şekilde düzenlendi. Bunlara ek olarak üniversite bünyesinde seçmeli bir AB Çevre Politikaları dersi açıldı ve tüm üniversiteye yönelik Avrupa Çalışmaları üzerine bir sertifika programı açıldı. Jean Monnet Kürsüsü Projesi kapsamında son olarak, iki araştırma projesi yürütüldü. İlk proje kapsamında AB yönetişimindeki yakın zamandaki eğilimler (örneğin Juncker Komisyonu’ndaki örgütsel reformların kurumlar-üstü ve kurumlar-arası ilişkiler  üzerindeki etkisi) analiz edildi. İkinci projede AB’nin Türkiye’nin iç politikasına etkisi analiz edildi. Bu amaçla Brüksel’e birkaç seyahat gerçekleştirildi.

 

British Council tarafından finanse edilen ‘Küresel Çevresel Politika Öğrenimi’ Çalıştayı

Proje Koordinatörü: Doç. Dr. Alexander Bürgin

Süre: Eylül 2015-Ağustos 2018

Proje Özeti:

EKOAB Müdürü ve Jean Monnet Kürsü Başkanı Alexander Bürgin, Sussex Üniversitesi’nden Doç. Dr. Kai Oppermann ile birlikte bir çalıştay hibesi kazandı. British Council’in Araştırma Bağlantıları Programı çerçevesinde verilen 25000 pound (34.000 Avro) değerindeki destek, İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde 16-18 Mayıs 2016 tarihinde gerçekleştirilen Küresel Çevresel Politika Öğrenimi başlıklı uluslararası çalıştay için kullanıldı. Türkiye ve Birleşik Krallık’tan, doktora öğrencilerinden profesörlere kariyerinin farklı basamaklarında bulunan 30 kadar akademisyeni bir araya getiren çalıştayda, çevresel politika öğrenimi ve çevresel politika buluşlarını tetiklemek üzere çaba gösteren BM, Dünya Bankası, AB gibi uluslararası aktörlere ve yerel otoritelerin ulusaşırı bağlantılarına yoğunlaşıldı. Sürdürülebilir kentler konusuna ayrıca odaklanıldı. Türkiyeli ve Britanyalı akademisyenler ile Avrupa Komisyonu, Türkiye’den sivil toplum örgütleri ve İzmir Ticaret Odası’ndan uzmanların katılımıyla zenginleşen görüş alışverişi, ortak araştırma ve yayın projeleri ile sonuçlandı. Çalıştay katılımcılarının bazıları Haziran 2017’de Singapur’da düzenlenen Uluslararası Kamu Politikaları Derneğinin Yıllık Toplantısı’nda ve Eylül 2017’de Krakow’da düzenlenen Çağdaş Avrupa Çalışmaları Üniversiteler Derneği’nin Yıllık Toplantısı’nda yeniden bir araya geldi.


 
BAP Projesi: "Göç Konusunda Türkiye-AB İşbirliği"

Proje Koordinatörü: Yrd. Doç. Dr. Alexander Bürgin
Süre: Mayıs 2013 – Mayıs 2015

Proje Özeti:

Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne yasa dışı göçün en önemli geçiş yolu haline gelmesi nedeniyle AB, göç akışının yönetimi konusunda Türkiye ile işbirliğine büyük önem vermektedir. Yasa dışı göçmen sayısının giderek artması, Türkiye'nin de göç politikasını yenileme konusuna önem vermesine yol açmaktadır. Dolayısıyla göç konusunda Türkiye-AB işbirliği, bir kazan-kazan durumu yaratmaktadır. Bu araştırma projesinin amacı, böyle bir işbirliğini kolaylaştıran ve güçleştiren etmenleri ortaya koymaktır. Bu nedenle bu proje, politik ve teorik ilgisini bazı temel sorulara yöneltmiştir: Türkiye'nin AB üyeliğine bakışı, Türkiye vatandaşları için vize zorunluluğunun kalkması olasılığı, göç politikaları alanında Avrupa komisyonu ve üye devletler arasındaki kurumlararası güç dengesi, Türkiye'nin özelde göç politikasının, genelde ise kamu idaresinin Avrupalılaştırılması.BAP Projesi:  “Türkiye'nin AB'ye giriş süreci tersine dönebilir mi? 
Avrupa'daki Türkiye Karşıtlarının Stratejileri ve Türkiye'nin Üyelik Perspektifine Etkileri"


Proje Koordinatörü: Yrd. Doç. Dr. Alexander Bürgin
Süre: Mart 2010 – Eylül 2011
 
Proje Özeti:

Üye devletlerin farklı tercihlerine rağmen Türkiye'nin AB'ye üyelik müzakerelerinin başlatılması kararı, topluluk normlarının etkisine atfedilebilir. Bu normlar, Birliği, Avrupa ülkelerinden gelen başvuruları liberal demokrasinin standartları doğrultusunda değerlendirmeye zorlayarak devletlerarası etkileşimi mecbur kılarlar. Bu nedenle Türkiye'nin başvurusu, Kopenhag kriterleri ile uyumlu olması temelinde değerlendirilmek zorundadır. Türkiye'nin üyeliğine sosyo-ekonomik ve kültürel gerekçelerle karşı olan üye devletlerler, müzakerelerin başlatılması kararını meşru bir biçimde veto edemezler fakat retorik olarak da kıstırılmışlardır. Peki Türkiye'nin AB üyeliğine karşı olanlar bu normatif tuzağa nasıl tepki verdiler? Ve Türkiye'nin AB üyeliğine engel olma potansiyeline hala sahipler mi? Araştırma projesi ilk adımında, 2005 yılında alınan müzakereleri başlatma kararından sonraki kamusal söylemleri analiz etmektedir. İkinci adımda ise bu tür çerçeveleme stratejilerinin başarılı olup olmadığı incelenmektedir. Bu stratejilerin etki durumu iki düzeyde incelenmektedir: (1) Üyelik görüşmelerinin ilerleyişi, (2) AB üyeliğinin arzu edilirliği hakkında Türkiye'de üretilen söylem.

 

 

Haberler