EKOAB (Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezi)

Jean Monnet Kürsüsü Kapsamında Düzenlenen Etkinliklerimiz

9 Öğrencimiz AB Çalışmaları Sertifikasını Aldı

5 Temmuz 2018

5 Temmuz 2018 tarihinde yapılan mezuniyet töreninde 9 öğrencimiz Avrupa Çalışmaları Sertifikalarını da aldılar. Öğrencilerimiz, AB üzerine derslerden 4 tanesini en az 2.00/4.00 ortalamayla veya 3 tanesini en az 3.00/4.00 ortalamayla tamamlayarak sertifika almaya hak kazandılar.

Sertifika Programı, Jean Monnet Kürsüsü Programının bir parçası olarak 2016-2017 Akademik yılında başladı. Programın amacı, tüm bölümlerdeki öğrencilerin ilgisini AB çalışmalarına çekmek. Program, lisans düzeyindeki tüm 3. Sınıf öğrencilerine açık ve bir zorunlu giriş dersi (PSIR 201 AB’nin Tarihi ve Kurumları) ile öğrencilerin seçeceği AB odaklı iki ya da üç seçmeli dersi kapsıyor.

Sertifika programı ile ilgili bilgi almak için Doç. Dr. Alexander Bürgin ile iletişime geçilebilir: alexander.burgin@ieu.edu.tr

 

Anket: İEÜ öğrencilerinin çoğunluğunun AB’ye yönelik tavrı olumlu

4 Haziran 2018

İsimsiz bir anketi yanıtlayan İEÜ öğrencilerinin %54’ü, AB’ye yönelik tavırlarının olumlu olduğunu belirtirken %40’I nötr, %6’sı ise olumsuz olduklarını belirtti. Ayrıca öğrencilerin %55’i AB’nin bir başarı hikâyesi olduğunu düşünürken %42’si AB’yi ne başarılı ne başarısız bulmuş, %3’ü ise bu sürecin bir başarısızlık olduğunu düşünüyor. Türkiye-AB ilişkilerine gelindiğinde, öğrencilerin %58’inin Türkiye için elle tutulur kazanımlar getirdiğini düşünürken %20’si buna katılmıyor, % 22’si ise kararsız. İlişkilerin geleceği konusunda ise, öğrencilerin %73’ü ortak zorlukların (yani göç, ticaret, sürdürülebilir kalkınma ve dış politika gibi konularda) daha çok ve derin bir AB-Türkiye işbirliği gerektirdiğini belirtirken %9’u bu görüşe karşı, %18’I ise kararsız.

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (SBUİ) öğrencileri ile diğer bölümlerden öğrenciler arasında belirgin farklar var. SBUİ öğrencilerinin %64’ü AB’ye yönelik olumlu görüş bildirirken bu oran diğer bölümlerin öğrencilerinde %47. Bilgi durumları sorulduğunda SBUİ öğrencilerinin %58’i AB’ye yönelik bilgi düzeylerinin yüksek ya da çok yüksek olduğunu belirtirken %37’si orta, %5’si ise düşük ya da çok düzük düzeyde bilgi sahibi olduğunu belirtiyor. Buna karşılık, diğer bölümlerde okuyan öğrencilerin %22’si AB’ye yönelik bilgi düzeylerinin yüksek olduğunu söylerken %56’sı orta, %22’si ise düşük düzeyde olduklarını söylüyor. Yine de bu durum, AB’ye yönelik bir ilgisizliğin işareti değil. Diğer bölümlerdeki öğrencilerin %36’sı AB ile çok ya da oldukça ilgili olduklarını belirtirken %29’u kısmen ilgili olduklarını söylüyor.

Ankete katılan toplam öğrenci sayısı 139 (62 SBUİ öğrencisi ve diğer bölümlerden 77 öğrenci).

Anketi düzenleyen Doç. Dr. Alexander Bürgin, “AB hakkında daha fazla şey öğrenmek isteyen tüm öğrencileri AB Çalışmaları Sertifika Programı’na katılmaya davet ediyorum,” dedi. Bu sertifikayı almak için öğrenciler AB hakkındaki 4 dersi 2.00/4.00 ortalama ile ya da 3 dersi 3.00/4.00 ortalama ile geçmiş olmalılar. Sertifika programıyla ilgili detaylı bilgi buradan alınabilir.

 

Brüksel’e Jean Monnet Araştırma Gezisi: AB çevre politikasında Komisyon’un rolü

22- 24 Mayıs 2018

Alexander Bürgin, ‘AB Yönetişiminde Zorluklar ve Kazanımlar’ başlıklı Jean Monnet Kürsüsü Projesi çerçevesinde AB’nin çevre ve enerji politikalarında Komisyon’un rolünü değerlendirdi. Bu amaçla Bürgin, Brüksel’deki Yeşil Hafta Konferansı’na katılarak Komisyon yetkilileri, Avrupa kentlerinin belediye başkanları ve çevre örgütlerinden temsilcilerle görüştü. Bürgin, konferansın ardından, Avrupa Komisyonu Çevre Genel Müdürlüğü’nden yetkililerle de görüştü.

 

Jean Monnet Semineri: AB’de Milliyetçiliğin ve Popülizmin Yükselişi

9 Mayıs 2018

Avrupa Parlamentosu eski üyesi Macar Gyulia Hegyi,AB’de Milliyetçiliğin ve Popülizmin Yükselişi” başlıklı seminerde, bazı üye devletlerdeki populist ve çoğunlukla AB karşıtı partilerin yakın zamandaki başarısı hakkında konuştu. Hegyi, AB’nin çözülmesinin tüm üye devletlerde olumsuz sonuçlar vereceğini belirtti ve daha az bütünleşme konusundaki populist talepleri reddetti.

Seminer, EKOAB Müdürü ve Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Alexander Bürgin’in ‘AB Yönetişiminde Kazanımlar ve Zorluklar’ başlıklı Jean Monnet Projesi çerçevesinde düzenlendi. Avrupa Birliği tarafından finanse edilen semineri, lisans ve lisansüstü öğrenciler ile Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyelerinden oluşan yaklaşık 40 katılımcı izledi. 

Seminerin video kaydını buradan izleyebilirsiniz.

Hegyi, Avrupa Parlamentosu Eski Üyeleri Derneğinin bülteninde üniversitemizdeki seminerlerinden bahsetti.

 

Çevre Politikası üzerine bir Jean Monnet Semineri: AB-Türkiye İlişkilerinde Zorluklar, Kazanımlar ve Çıkarımlar

8 Mayıs 2018

Avrupa Parlamentosu eski üyesi Gyulia Hegyi ve Sabancı Üniversitesi’nden Ümit Şahin, AB’nin çevre ve iklim politikası ile bu alanlardaki muhtemel AB-Türkiye işbirliğini tartıştılar. Hegyi, AB’nin, sivil toplum aktörlerinin kendi ülkelerinin ticaret anlaşmaları çerçevesinde çevresel standartlara yönelik tutumunu denetlemesine izin vermek üzere çalıştığını söyledi. AB-Türkiye işbirliği konusunda ise, AB’nin Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı ile birlikte finance edilen sürdürülebilir kent projelerinin faydalarını vurguladı.

Şahin, iklim değişikliğinden gelecekte en çok etkilenecek olan bölgelerden birinin Akdeniz bölgesi olduğunu söyledi. Bu nedenle, 1990’lardan bu yana en fazla karbon salınımı yapan OECD ülkesi olan Türkiye’nin karbondioksit salınımını azaltma konusunda daha istekli olması gerektiğini söyledi. Türkiye’de yeni kurulan rüzgar ve güneş santrallerinin konvansiyonel kömür santrallerinden ya da Akkuyu’da kurulması planlanan nükleer santralin vaad ettiğinden daha ucuza elektrik ürettiğini söyledi.

Seminer, EKOAB Müdürü ve Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Alexander Bürgin’in ‘AB Yönetişiminde Kazanımlar ve Zorluklar’ başlıklı Jean Monnet Projesi çerçevesinde düzenlendi. Avrupa Birliği tarafından finanse edilen semineri, lisans ve lisansüstü öğrenciler ile Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyelerinden oluşan yaklaşık 40 katılımcı izledi. 

Seminerin ilk oturumunu buradan, ikinci oturumunu ise buradan izleyebilirsiniz. 

Şahin'in raporunu buradan okuyabilirsiniz. 

Hegyi'nin raporunu buradan okuyabilirsiniz.

 

Moskova’da AB Çalışmaları Öğretiminde Mükemmellik Konferansı

19-20 Nisan 2018

Avrupa Komisyonu, İEÜ Jean Monnet Kürsü Başkanı Alexander Bürgin’I Moskova’daki Jean Monnet Konferansı’na davet etti. Konferans katılımcıları, AB çalışmaları öğretimindeki en iyi pratikler üzerine tartıştı ve Rus üniversiteleri ile diğer ülkelerdeki ortakların işbirliği potansiyelini arttırdılar.

 

AB-Türkiye-Almanya ilişkileri üzerine bir yuvarlak masa toplantısı

5 Nisan 2018

EKOAB Müdürü Doç. Dr. Alexander Bürgin, Yaşar Üniversitesi tarafından düzenlenen “Türkiye-AB-Almanya İlişkileri Yol Ayrımında: Üçlüyü Gelecekte Neler Bekliyor?” başlıklı toplantıya davet edildi. Bürgin, yurttaşların desteğinin yeniden kazanılması için AB’nin sosyal boyutuna daha fazla vurgu yapılması gerektiğinin altını çizdi. Yetkilerin ulusal düzeyden birlik düzeyine geçişini bütün üye devletlerin kabul edeceğinden kuşkulu olsa da Bürgin, Fransa ve Almanya’nın ortak bir tavırla hareket etmesi gerektiğine dikkat çekti. Türkiye-AB ilişkileri konusunda ise, her iki tarafın da faydalanacağı yakın bir işbirliği için iki tarafın karşılıklı çabalarının çok değerli olduğunu kaydetti.

Toplantının diğer konuşmacıları Dr. Ebru Turhan (Türk-Alman Üniversitesi / INSITER Koordinatörü) ve Dr. Ayselin Yıldız’dı (Yaşar Üniversitesi). Toplantının moderatörlüğünü ise Prof. Dr. Aylün Güney üstlendi (Yaşar Üniversitesi); konuklar arasında Almanya Başkonsolosu Dr. Rainer Lassig de vardı.

 

Ders listesine yeni bir AB dersi eklendi

1 Mart 2018

Alexander Bürgin, AB Çevre Politikaları üzerine yeni bir seçmeli ders açıyor: PSIR 495. Bu dersin üç amacı var: İlki, AB içindeki politika yapımı sürecini açıklayarak öğrencilerin ilgili aktörler arasındaki güç ilişkileri hakkındaki temel bilgileri edinmelerini sağlamaktır. İkinci olarak, bu ders, AB’nin çevre politikasının önemli alanlarını, bu politika alanındaki uluslararası aktörlerden biri olan AB’nin rolünü de içerecek biçimde sunmayı amaçlamaktadır. Üçüncü olarak ise, öğrencilere, her bir politika alanının altında yatan çevresel problemlerin çevrenin korunması ihtiyacıyla sentezlenmesi hakkında ve iç politikada da önemi giderek artan bu alanlarda bilgi kazandırmak amaçlanmaktadır.

 

Türkiye Jean Monnet Topluluğu Buluşması

9 Şubat 2018

EKOAB Müdürü Doç. Dr. Alexander Bürgin, Sabancı Üniversitesi’nde düzenlenen Türkiye Jean Monnet Topluluğu buluşmasına katıldı. Katılımcılar, Ankara’daki AB delegasyonundan gelen panelistlerle AB-Türkiye ilişkilerinin güncel durumunu tartıştı ve Türkiye’deki Jean Monnet Topluluğu ile ortak etkinlikler konusunda fikir alışverişinde bulundu. Toplantı programı ve katılımcı listesine buradan erişilebilir.

Türkiye Jean Monnet Topluluğu Buluşması

 

Jean Monnet Semineri: Türkiye ve AB arasında Farklılaştırılmış Bütünleşme

12 Aralık 2017

Türk-Alman Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Ebru Turhan, Türkiye ve AB arasında farklılaştırılmış bütünleşmenin imkânlarını ve sınırlarını tartışan bir seminer verdi. Farklılaştırılmış bütünleşme, Türkiye’nin tam üye olmaksızın bazı politika alanlarında AB ile kurumsal işbirliği içine girmesi anlamına geliyor. Genişletilmiş, işlevsel bir işbirliği için olası projeler, belirli ticari ilişkiler, enerji işbirliği, dış ve güvenlik politikaları ile adalet ve içişlerini kapsıyor. Örneğin, yenilenmiş bir Gümrük Birliği, sınır yönetiminde daha yakın işbirliği ya da suç örgütlerine yönelik ortak mücadele gibi projelerden iki taraf da fayda sağlayabilir.

Turhan'ın raporuna buradan erişilebilir.

Seminer, Alexander Bürgin’in ‘AB Yönetişiminde Zorluklar ve Kazanımlar’ başlıklı Jean Monnet Kürsüsü Projesi çerçevesinde organize edildi. Lisans ve lisansüstü öğrencileri ile fakülte öğretim üyelerinin de aralarında olduğu yaklaşık 80 kişinin katıldığı seminer, AB tarafından finanse edildi.


Jean Monnet Araştırma Gezisi: Alexander Bürgin Brüksel’de

1 Aralık 2017

EKOAB Müdürü Doç. Dr. Alexander Bürgin, 4 gün süren araştırma gezisinde Brüksel’de bulunan Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği Bakanlar Konseyi ve Avrupa Parlamentosu’ndan yetkililerle ve bazı Avrupa Parlementosu üyeleriyle görüşmeler yaptı. Görüşmelerde, Avrupa Parlamentosu içindeki kurumlararası ilişkilerdeki güncel konular ve Parlamentonun Avrupa Komisyonu ve Bakanlar Konseyi ile ilişkilerine odaklanıldı. Araştırma gezisi Alexander Bürgin’in ‘AB Yönetişiminde Zorluklar ve Kazanımlar’ başlıklı Jean Monnet Kürsüsü Projesinin bir parçasıydı. Bürgin'in görüştüğü kişiler arasında Avrupa Sosyalist Partisi'nden Avrupa Parlamentosu üyesi seçilen Jans Geier de vardı.

 

Jean Monnet Konferansı: AB’nin Geleceği

27 Kasım 2017

EKOAB Müdürü Doç. Dr. Alexander Bürgin, Avrupa Komisyonu tarafından AB’nin geleceği hakkında düzenlenen bir konferansa davet edildi. AB tarihindeki önemli siyasi dönüm noktalarına ve bunların Avrupa bütünleşmesinin geleceğinde ortaya çıkaracağı sonuçlara odaklanan konferans, aralarında 40 kadar tanınmış bilim insanının bulunduğu, yaklaşık 1500 başvuru arasından seçilen 350 katılımcıyı bir araya getirdi. Katılımcılar, şu beş başlıktan birine bir makale ile katkı sunmak zorundaydı: Ekonomik ve Parasal Birliğin Derinleşmesi, Avrupa Savunmasının Geleceği, Küreselleşmenin Kullanımı, Avrupa’nın Sosyal Boyutu, AB Bütçesinin geleceği. Konferans programı ve konuşmacılar hakkındaki bilgilere buradan ulaşılabilir. 

 

Avrupa Çalışmaları Sertifikaları Dağıtıldı

6 Temmuz 2017 Salı günü yapılan mezuniyet töreninde 13 öğrencimiz Avrupa Çalışmaları Sertifikalarını da aldılar. Öğrencilerimiz, Avrupa Birliği odaklı derslerden en az 4 tanesini alıp en az 2.00/4.00 ortalamayla tamamlayarak Sertifika almaya hak kazandılar.

Sertifika Programı, Jean Monnet Kürsüsü Programının bir parçası olarak 2016-2017 Akademik yılında başladı. Programın amacı, tüm bölümlerdeki öğrencilerin ilgisini AB çalışmalarına çekmek. Program, lisans düzeyindeki tüm 3. Sınıf öğrencilerine açık ve bir zorunlu giriş dersi (PSIR 201 AB’nin Tarihi ve Kurumları) ile öğrencilerin seçeceği AB odaklı üç seçmeli dersi kapsıyor.

Sertifika programı ile ilgili bilgi almak için Doç. Dr. Alexander Bürgin ile iletişime geçilebilir: alexander.burgin@ieu.edu.tr

 

AB-Türkiye İlişkilerinin Geleceği Üzerine Bir Jean Monnet Semineri

5 Mayıs 2017

ODTÜ’den Prof. Dr. Hüseyin Bağcı, AB-Türkiye İlişkilerinin geleceği konusunda bir seminer verdi. Bağcı, konuşmasında uluslararası ilişkilerdeki son gelişmelere, AB’nin iç problemlerine ve Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki gergin duruma odaklandı. Mevcut durumdaki yabancılaşmaya rağmen, üyelik müzakerelerinin sonlandırılmasının ne Türkiye’nin ne de AB’nin çıkarına olacağını savundu.

Seminer, EKOAB Müdürü ve Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Alexander Bürgin’in ‘AB Yönetişiminde Kazanımlar ve Zorluklar’ başlıklı Jean Monnet Projesi çerçevesinde düzenlendi. Avrupa Birliği tarafından finanse edilen semineri, lisans ve lisansüstü öğrenciler ile Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyelerinden oluşan yaklaşık 50 katılımcı izledi. 

Bağcı'nın raporunu buradan okuyabilirsiniz.

 

Türkiye vatandaşlarına vizesiz seyahat konulu Jean Monnet Dersi

6 Aralık 2016

Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyesi ve İktisadi Kalkınma Vakfı Genel Sekreteri Doç. Dr. Çiğdem Nas, Üniversitemizde düzenlenen seminerde “Türkiye Vatandaşları için Vizesiz Seyahat Üzerine bir AB-Türkiye Diyalogu: İlerleme ve Sorunlar” başlıklı bir konuşma yaptı. Konuşmasında Nas, vize zorunluluğunun kaldırılmasının yeni güvenlik tehditlerine ya da Schengen ülkelerine yönelik düzensiz göçlerin sayısında bir artışa yol açmayacağını iddia etti.

Nas'ın raporunu buradan okuyabilirsiniz.

Seminer, EKOAB Müdürü ve Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Alexander Bürgin’in ‘AB Yönetişiminde Kazanımlar ve Zorluklar’ başlıklı Jean Monnet Projesi çerçevesinde düzenlendi. Avrupa Birliği tarafından finanse edilen semineri, lisans ve lisansüstü öğrenciler ile Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyelerinden oluşan yaklaşık 70 kadar katılımcı izledi.

Seminer hakkında ve vize diyalogu hakkında detaylı bilgi için buraya; Doç. Dr. Alexander Bürgin’in konu hakkında Euractiv’de yayınlanan (16 Mart 2016 tarihli) makalesi için buraya tıklayınız.

 

Brüksel’e AB Destekli Araştırma Gezisi

21 Ekim 2016

EKOAB Müdürü Doç. Dr. Alexander Bürgin, Brüksel’de Avrupa Komisyonu ve Avrupa Parlementosu’ndan, aralarında Parlamento Genel Sekreteri Klaus Welle’in (fotoğrafta) de bulunduğu, yetkililerle mülakatlar yaptı. Mülakat konuları Avrupa Komisyonu’nun yeniden düzenlenmesi, Enerji Birliği ve Türkiye-AB İlişkileri idi. Araştırma Gezisi, Bürgin’in AB tarafından finanse edilen ‘AB Yönetişiminde Zorluklar ve Kazanımlar’ başlıklı Jean Monnet Kürsü Başkanlığı Projesinin bir parçasıdır.

 

Alexander Bürgin Brüksel’deki Jean Monnet Konferansı’na Davet Edildi

17 Ekim 2016

EKOAB Müdürü Doç. Dr. Alexander Bürgin, Brüksel’de düzenlenen Jean Monnet Konferansı’na davet edildi. İki gün süren konferansta dünyanın her yerinden gelen akademisyenler, AB’nin barış, güvenlik, refah ve demokrasiyi destekleme rollerini tartıştılar. Konferansın bir diğer konusu da küresel yönetişimde akademinin rolü idi.

 

AB Çalışmaları Sertifika Programı

18 Eylül 2016

Jean Monnet Kürsü Başkanlığı etkinlikleri kapsamında, 2016-2017 Güz döneminde AB Çalışmaları Sertifika Programı faaliyete başlıyor. Program, üçüncü sınıf öğrencilerine açık ve AB üzerine bir giriş (PSIR 201 – AB’nin Tarihi ve Kurumları) üç de seçmeli uzmanlık dersini kapsıyor. Bu dersleri alıp az 2.00/4.00 ortalamayla tamamlayan öğrenciler Sertifika almaya hak kazanacaklar. Sertifika, anadal veya yan dal anlamına gelmemekte, bir lisans öğrencisinin ilgili alanda uzmanlığa sahip olduğunu göstermektedir.

Programa kaydolmak ve/veya daha fazla bilgi edinmek için Doç. Dr. Alexander Bürgin (alexander.burgin@ieu.edu.tr) ile iletişime geçebilirsiniz. 

 

Dış Politikada Zorluklar üzerine bir Jean Monnet Dersi

9 Aralık 2015

İstanbul Bilgi Üniversitesi Jean Monnet Kürsüsü Başkanı Senem Aydın-Düzgit, üniversitemizde “Dış Politikada Zorluklar: AB-Türkiye İşbirliğinin İmkânları Nelerdir?” başlıklı bir ders yaptı. Konuşmasında, Nathalie Tocci ile birlikte yazdığı yeni kitabındaki (Turkey and the European Union , Palgrave 2015) bulguları sundu. Konuk konuşmacı ile yapılan ders, EKOAB Müdürü Alexander Bürgin’in “AB Yönetişiminin Başarıları ve Zorlukları” başlıklı Jean Monnet Projesi çerçevesinde organize edildi. Bütçesi AB tarafından sağlanan seminere 50 civarında lisans ve lisansüstü öğrenci ile Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyeleri dinleyici olarak katıldı.

Aydın-Düzgit'in raporunu buradan okuyabilirsiniz.

 

Alexander Bürgin Jean Monnet Projesini Sundu

3 Aralık 2015

EKOAB Müdürü Alexander Bürgin, kendisine Jean Monnet Kürsüsü’nü kazandıran projesi hakkında konuşmak üzere Ulusal Ajans Yükseköğretim Koordinatörlüğü’nün İstanbul'da düzenlediği AB Fonları Bilgilendirme Toplantısına davet edildi. Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinden 100 kadar katılımcı, çalıştay süresince  AB tarafından finanse edilen Ortak Yüksek Lisans Programları, Jean Monnet Projeleri, Modülleri ve Kürsüleri gibi projelere başvuru süreci hakkında bilgilendirildi.

 

Alexander Bürgin’in 15. Akademik Yıl Açılış Töreni Konuşması

7 Ekim 2015

EKOAB Müdürü Doç. Dr. Alexander Bürgin, İEÜ’nin 15. Akademik Yıl Açılış töreninde Avrupa Birliği’nin ve Türkiye-AB İlişkilerinin durumu hakkında yaptığı konuşmayla yılın ilk dersini verdi. Bürgin konuşmasında, AB’nin Türkiye’ye kazandırdıklarına ve AB-Türkiye işbirliğinin faydalarına değindi. Ayrıca, kendisine Jean Monnet Kürsü Başkanlığını kazandıran projesini de sunarak öğrencileri, AB üzerine açılan dersleri almaya teşvik etti. Konuşma metnine buradan ulaşılabilir.

 

 

 

Haberler